Foto, fotograf- och bildtermer

Ibland läser och hör man termer, förkortningar, som kretsar kring fotografering eller det som hör där till. Det är inte alltid lätt att minnas vad dessa förkortningar står för. Här har jag samlat ihop en hel del och försöker förklara dem i enkla ordalag. Skriver ut vad de står för samt vad det betyder på ren svenska. Jag tar tacksamt emot påpekanden om fel och termer jag har missat. En del funktioner är sånt jag aldrig själv har använt mig av och vet inte riktigt hur jag ska förklara dem. Där det saknas en förklaring på svenska får du som vet gärna skriva och berätta vad där kan stå.

ACR
Adobe Camera RAW
Programmet som medföljer Adobe Photoshop för att hantera RAW-filer

AD
Tamron’s Anomalous Dispersion technology
Tamrons teknologi för borttagande av kromatiska avvikelser

AE
Automatic Exposure
Exponeringsautomatik

AEB
Auto-Exposure Bracketing
Gaffling, metoden för att ta olika exponeringar på samma motiv i en följd. Används som metod för att rendera HDR-bilder

A-DEP
Automatic DEPth of field exposure mode (Canon)
Inbyggd skärpedjupsautomatik

AF
Auto Focus
Automatisk fokus

AFD
Arc-Form Drive (Canon)
Canons enklare fokuseringssystem

AF-D
Auto Focus Distance measuring
Fokuseringssystem på Nikon.

AEL
Auto-Exposure Lock
Exponeringslås, d.v.s lås en inställning för en exponering och flytta sen kameran – till exempel för att få bättre bildkomposition

AI (Nikon)
Automatic Index
Automatiskt index

AI (Canon)
Artificial Intelligence
Artificiell (konstgjord) intelligens

APO
Apochromatic
APO-teleobjektiv minimerar på ett bra sätt färgavvikelser

APS
Advanced Photo System
Avancerat fotograferingssystem

APS-C
Advance Photo System C
En sorts digital sensor som är 22,2 x 14,8 mm (mindre än fullformatssensor)

APS-H
Advance Photo System H
En sorts digital sensor som är 28,7 x 19 mm (mindre än fullformatssensor)

ASA
American Standards Association
Ljuskänslighet på analog film. Idag bättre relaterat till med begreppet ISO

Av
Aperture Value
Bländarautomatik

AWB
Auto White Balance
Automatisk vitbalans

BBF
Back Button Focusing
Begreppet för att flytta fokusknapp från avtryckaren till en knapp på kamerahusets bakstycke

BG
Background
Det som är bakom förgrunden i en bild… 😉

BIF
Bird In Flight
Fågel i flykt

BTL
Behind the Lens
Ett referensbegrepp för att placera fotosensorn till mätaren inuti kamerahuset (ca. 1960)

B&W
Black and White
Svart och vit, mer normalt, svartvitt. Begreppet gråskala (greyscale) refererar också till svartvita bilder

CA
Chromatic Aberration
Kromatisk avvikelse

CCD
Charged Coupled Device
Wn referenss till bildsensorn i mitten, i hjärtat, av en digitalkamera

C&C
Comments and critiques
Kommentarer och kritik

CdS
Cadmium Sulfide
Ett begrepp relaterat till de första batteriunderstödda fotosensorerna som kunde läsa svagare ljusnivåer än vad som var möjligt med Seleniummätare

CF
Compact Flash
Minneskort. Kan även betyda Custom Function – anpassad funktion – beroende på sammanhanget , se C.Fn

C.Fn
Custom Function (Canon)
Tillåter att anpassade inställningar läggs till i kameran

CMOS
Complementary Metal Oxide Semi-conductor
Hjärtat, bildsensorn, i de flesta av DSLR från Canon

CMS
Color Management System
Färghanteringssystem

CMYK
Cyan, Magenta, Yellow and Black
Färgrymd för tryck. Vid beställning från fotolabb bör dock bilden vara i färgprofil Adobe RGB

CLS
Creative Lighting System
Nikons system för att styra externa blixtar.

CONUS
Continental United States
Kontinenten USA. Ett begrepp som kan vara bra att känna till om man går bet på att handla online från USA

CP även CPL
Circular Polarizer
Polarisationsfilter

CR2
Camera RAW 2
Filformatet på RAW-filer som Canon använder.

CS
Creative Suite
Brukar skrivas ut med versionsnumret, den senaste utgåvan skrivs CS5

CTB
Color Temperature Blue
Blå gel för färgkorrigering

CTO
Color Temperature Orange
Orange gel för färgkorrigering

CWB
Custom White Balance
Anpassad vitbalans, eller egen vitbbalans. När du talar om för kameran vad som ska vara vitt i dina bilder

DAM
Digital Asset Management
Ett begrepp som står för verktygen, metoderna och teknikerna som används för att spåra och hålla koll på digitala filer

DG
Betydelse okänd
En märkning av Sigmas objektiv med förlängningsfaktor (crop-factor)

DIN
Deutsche Industrie Norm
Tysk industristandard. Europeisk motsvarighet till ISO/ASA

DIY
Do It Yourself
Gör det själv. Ibland kanske mer passande för ”Destroy It Yourself” – förstör den på egen hand. Fotografer har i alla tider varit kända för att hitta på billiga modifieringar och uppfinningar för att förbättra sin fotografering eller egentligen utrustningens förmåga.

DNG
Digital Negative
Avgiftsfritt RAW-bildsformat från Adobe. Se även Raw

DO
Diffractive Optical
Optisk brytning

DOF
Depth Of Field
Skärpedjup, kallas även Bokeh

DPOF
Digital Print Order Format
Orderformat för digitaltryck

DPI
Dots per inch
Punkter per tum

DPP
Digital Photo Professional
Mjukvara som ingår i Canons SLR kameror

DSLR
Digital Single Lens Reflex camera
Digital spegelreflexkamera för ett objektiv. Skönt att det finns en förkortning…

EE
Electronic Exposure
Elekronisk exponering. De första kamerorna med automatikläge refererade till EE i hanteringen

E-TTL
Evaluative Through The Lens
Blixtstyrningsmetod

EC
Exposure Compensation
Exponeringskompensation

ECF
Eye Control Focus
Manuell fokusering. MF är en betydligt mer vanligt begrepp

EF
Electro-Focus
Refererar till fokuseringsmotorn som är inbyggd i alla objektiv med EOS-fattning

EFS (EF-S)
Electro-Focus Short Back Focus
Objektiv från Canon speciellt framtagna för deras kameror med förlängningsfaktor (crop-factor) d.v.s kameror som inte har fullformatssensor

EOS
Electronic Optical System (Canon)
Ett kamerasystem från Canon

EULA
End User License Agreement
Rättighetsavtal för slutanvändare

EV
Exposure Value
Exponeringsvärde

EVF
Electronic Viewfinder
Elektronisk motivsökare

Exif
Exchangeable Image File Format
Ska inte förkortas EXIF utan alltid Exif. En specifikation framtagen för lagring av digitala bilder i stillbildskameror

FD
Betydelse okänd
Systemet för objektivfattning på Canons SLR när EOS-kamerorna introducerades

FEB
Flash Exposure Bracketing

FEC
Flash Exposure Compensation

FEL
Flash Exposure Lock

FF
Full Frame
Referens till digital sensor som ungefär motsvarar bildrutan på en 35 mm film (36 x 24 mm).

FG
Foreground
Förgrund, det som finns före huvudmotivet.

FLM
Focal Length Multiplier
Den egentligen korrekta benämningen för det som de flesta kallar crop-sensor.

FM
fredmiranda.com
En populär site och forum om fotografering.

FOV
Field of View
Synfält.

FOVCF
Field of View Crop Factor
Refererar till  till Canons tre storlekar på sensorer:
1.0 = 36 mm x 24 mm – 5D, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III
1.3 = 28,7 mm x 19,1 mm – 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III
1.6 = 22,5 mm x 15 mm – 10D, 20D, 30D, 40D, 300D (Digital Rebel), 350D (Digital Rebel XT) och 400D (Digital Rebel XTi)

FP
1.) Focal Plan
2.) Focal Plane bulb
1.) Skärpeplan
2.) En referens till en särskild typ av långverkande blixtbulb
Se även HSS.

FPS
Frames Per Second
Bilder per sekund.

FTM
Full Time Manual focus
En funktion på kvalitetoptik t.ex Canons L serie. Man kan låta kameran autofokusera och därefter manuellt justera skärpan utan att lyfta fingret från avtryckaren.

GB
Gigabyte – 1 gigabyte = 1000 megabytes or 1 073 741 824 bytes

GIF
Graphics Interchange Format
Filformat för bilder mest lämpligt för bilder i få nyanser.

GN
Guide number
Ett mått för den maximala räckvidden på en blixt.

GND
Graduated Neutral Density
Filter, se även ND.

HDR
High Dynamic Range
Metod för att skapa bilder från åtminstone tre olika exponeringar. Ger rätt använt en bild mer lik det som människans ögon ser.

HSM
HyperSonic Moter
Sigma optik

HSS
High-Speed Sync
Nikon kallar även detta för FP

HSV
Hue Saturation Value
Färgrymd där Hue är färgen, Saturation färgmättnaden och Value ljusheten.

ICC
International Color Consortium
Färgprofil oftst använd vid kalibrering av bildskärm och skrivare.

IF
Internal focusing
Optiken ändrar inte form när den fokuserar, d.v.s blir längre.

IQ
Image Quality
Bildkavlité

IR
InfraRed

IS
Image Stabilization
Bildstabilisator på Canons optik.

ISO
International Standards Organization
Ljuskänsligheten på en film eller snabbheten på en digitalkameras sensor.

JPEG or JPG
Joint Photographic Experts Group
Komprimerande men bildförstörande filformat. Spara aldrig om en jpeg – jobba i psd och spara som jpeg när du är klar.

KB
Kilobyte – 1 kilobyte = 1024 bytes

L
Luxury
Canons top of the line optik. Gluggarna känns igen på en röd ring som går runt dem.

LAB
L = lightness, A och B = färgkanaler
En kraftfull färgrymd som tillåter bildbehandling som är omöjlig i andra färgrymder.

LCD
Liquid Crystal Display

LED
Light Emitting Diode
Lysdiod.

LD
Low Dispersion glass
Canons optikteknik som oftast återfinns i deras L-gluggar. Se även UD.

Li-ion
Lithium ion
En typ av uppladdningsbara batterier. Bra skit!

LF
Large format
Refererar vanligtvis till storformatkameror. Bälgkameror där fotografen gömmer sig under ett skynke.

LR
Light Room – skrivs dock alltid Lightroom
Program för att framkalla, tagga, organisera och till viss del redigera RAW-bilder

LTE
Long Time Exposure

M
Manual
Manuellt läge på en kamera. Det enda läge som borde få finnas! 😉

MB
Megabyte – 1 megabyte = 1000 Kilobytes or 1 048 576 bytes

MF
1.) Manual Focus
2.) Medium Format
1.) Manuell fokusering
2.) Mellanformat – referens till mellanformatskameror

MFD
Minimum Focus Distance

MLU
Mirror Lock Up
Spegellås

MM
Model Mayhem
Ett populärt modellforum.

MMC
Multi Media Card
Minneskort.

MP
MegaPixel
Kan även stå för Model Place, ett annat stort modellforum.

MR
Macro Ring flash
Ringblixt, se även MT.

MRC
Multi resistant coating
Speciell ytbehandling som används på optikfilter för att reducera blänk.

MS
Memory Stick
Minneskort

MT
Macro Twin (eller Macro Twin flash)
Ringblixt optimal vid macrofotografering. Se även MR.

MUA
Makeup Artist
Makeupartist. Finurlig översättning eller hur…

ND
Neutral Density
Filter. Se även GND.

NEF
Nikon Electronic Format
Filformatet på RAW-filer som Nikon använder.

NRW
Ett RAW-format från Nikon. Används bl.a. i nyare Coolpixar.

OEM
Original Equipment Manufacturer
Tillverkare av originaldelar.

OIS
Optical Image Stabilization
Bildstabilisator på optik från Sigma.

OMM
On My Monitor
På min bildskärm.

OMP
One Model Place
Ett stort modellforum på Internet, förmodligen det största sett till medlemsantal.

OOB
Out Of Bounds
För mig som golfare innebär det två förlorade slag. I det här sammanhanget benämningen på en bildbehandlingsmetod.

OOC
Out Of Camera
Beteckning på bilden som den är tagen direkt ur kameran. Se även SOOC.

OOF
Out Of Focus
Oskarp, ej i fokus.

OP
Original Poster
Referens till det första inlägget eller författaren av första inlägget i en diskussionstråd.

Pano
Panorama

PC
1.) Prontor-Compur
2.) Perspective Control
3.) Personal Computer
1.) En typ av blixtsynkroniseringskontakt (namnet på tillverkaren som angav standarden).
2.) En referens till tilt-shift optik – alltså optik där man kan lägga skärpeplanet åt endera håll.
3.) Persondator, oftast referens till datorer med operativsystem från Microsoft, ni vet sånt som var populärt och rätt bra under 1990-talet.

PJ
Photojournalism eller Photojournalist

PM
Personal Message

PNG
Portable Network Graphics
Ett ickeförstörande bildformat med samma egenskaper som GIF. Ger dock bättre färgåtergivning.

POTN
Photography on the Net
En av de dummaste förkortningar jag har stött på…

PP
Post Processing
Oftast avses Photoshop, Digital Photo Professional, etc.

PPA
Professional Photographers of America

PPI
Pixels Per Inch

PS
Adobe Photoshop

PSD
Photoshop Document
Adobes ursprungliga ickekomprimerade filformat som tillåter lager, masker, kanaler, m.m att sparas med filen.

PSE
Adobe Photoshop Elements

PW
Pocket Wizard
Utrustning för att utösa blixt/blixtar trådlöst.

QR
Quick Release
Snabbfäste. Ett system bestående av både klämma och platta för att snabbt montera och ta bort kamera och optik från stativ och andra tillbehör.

RAW
Inte en initialförkortning även om många tror det. Finns med andra ord inte en betydelse av begreppet RAW, det är helt enkelt en beteckning på ett filformat. Se även DNG.

RF
Rear Focus
Sigma-optik utrustad med ett system som flyttar den bakre gruppen av linser för tyst höghastighetsfokusering.

RGB
Red, Green, Blue
Färgläge på en bild. Det färgläge som nu mera de flesta, om inte alla, fotolabb vill ha. Nu behöver du ju bara ett fotolabb, Crimson, och de vill ha bilderna i RGB-läge. Se även sRGB.

RoF
Ring of Fire
Tillåter att samtliga AF-punkter är aktiva på Canons 1D Mark III eller 1Ds Mark III när man fotograferar i läget AI Servo.

SBC
Silicon Blue Cell
Referens till efterföljaren av CdS photo sensors.

SD
Secure Digital
Minneskort

SDHC
Secure Digital High Capacity
En ny standard som tillåter SD-minneskort upp till 2 GB.

SLR
Single Lens Reflex
En kameratyp som tillåter TTL-sökning (Through The Lens viewing).

SM
Smart Media
Minneskort. Gammal teknologi. Inte sen 2003 har en kamera lanserats som stödjer Smart Media-kort.

SOOC
Straight Out Of Camera
Beteckning på bilden som den är tagen direkt ur kameran. Se även OOC.

sRGB
Standard RGB
Färgläge som du bör konvertera alla bilder som ska visas på bildskärm (Internet) eller projektor. Se även RGB.

SS
Shutter Speed
Slutarhastighet.

SSM
Super Sonic Motor
Beteckning på motor i kamera från Sony, Minolta.

SWM
Silent Wave Motor
Betekning på motor i kamera från Nikon.

TC
Teleconverter
Telekonverterare. Ett optiktillbehör som monteras mellan gluggen och kamerahuset. Ökar brännvidd på gluggen. Oftast med faktor 1,4x eller 2x. Ökningen görs på bekostnad av bländare, sämre bildkvalité och långsammare autofokus.

TFP
Time (or trade) For Prints
Angivelse för byte av modelltid mot att fotografen returnerar utskrifter, egentligen med den oskrivna avsikten att båda parter använder bilderna för att uppdatera sina respektive portfolio.

TFCD
Time For CD (or DVD)
Angivelse för byte av modelltid mot att fotografen returnerar bilder på CD eller DVD, egentligen med den oskrivna avsikten att båda parter använder bilderna för att uppdatera sina respektive portfolio.

TIFF or TIF
Tagged Image File Format
Icke förstörande filformat.

T&L
Travel & Landscapes

TLR
Twin Lens Reflex
En äldre typ av kamera med två objektiv med samma brännvidd.

T-mount
Ett objektivmonteringssystem med gängor. Används ofta för att montera kameror på teleskop.

TTIWWOP
This Thread Is Worthless WithOut Pictures
En galen forumförkortning.

TTL
Through The Lens
Genom objektivet. Se även SLR.

Tv
Time Value
Tidsautomatik.

UD
Ultra-Low Dispersion glass
Canons optikteknik som oftast återfinns i deras L-gluggar. Se även LD.

USB
Universal Serial Bus

USM
1.) UltraSonic Motor
2.) Unsharp Mask
1.) Canons snabbaste och tystaste autofokusmekanik.
2.) Ett Photoshop-filter

UWA
Ultra-Wide Angle
Supervidvinkel. Inte samma sak som att tömma en knatting skippet och plåta med en 17-40 mm.

VF
Viewfinder

VR
Vibration Reduction
Ett system för bildstabilisering på Nikons objektiv

WA
Wide-Angle lens
Vidvinkelobjektiv. Ett objektiv med kortare brännvidd än normalobjektivet, 50 mm.

WB
White Balance
Vitbalans.

W-S
Watt-Second
En mätmetod för effekten på studioblixt. Enhet för energi.

xD
eXtreme Digital eller or xD-Picture card
Minneskort utvecklat av Olympus & Fujifilm.

XMP
System från Adobe för metadata. Förekommer inbäddad i TIFF, JPG, PSD och DNG eller som tilläggsfil (sidecar) till en RAW-bildfil.

XR
Extra Refractive
Benämning från Tamron.

X-sync
Flash Sync
Den snabbaste hastigheten som en blixt kan synkroniseras med.

*********************************

Några källor:
http://camerapedia.org/wiki/Main_Page

Annonser

9 thoughts on “Foto, fotograf- och bildtermer

  1. Ping: Foto-, fotograf- och bildtermer « Jens Rydén

  2. Bra där!

    Lägg gärna till under HSS att Nikon ibland kallar detta för FP.

    NRW är också ett RAW-format från Nikon. Används bl.a. i nyare Coolpixar.

    XMP – System från Adobe för metadata. Förekommer inbäddad i TIFF, JPG, PSD el DNG eller som tilläggsfil (sidecar) till en RAW-bildfil.

Kommentarer inaktiverade.