Sänder en hälsning


Jag och Oscar har lyssnat på hymnen och tillsammans skickat all god karma vi kan uppbringa till det blå laget.

Posted by ShoZu

Annonser